We have never been MODERN – Bruno Vandenberghe

Een tentoonstelling door Bruno Latour Vandenberghe

We listen to all noise

SOUND PERFORMANCE:
15.02.20 – 19u

TENTOONSTELLING:
15.02.20 – 01.03.20
Zat & zon van 11.00 tot 18.00u

Bruno Vandenberghe is een audio-grafische kunstenaar.
Hij werkt met diverse media: grafiek, geluidskunst, audiovisuele installaties, dj- performances.
Gelaagdheid, interferentie, storingen en de mix zijn een paar begrippen die zijn werkproces kenmerken.
Deze ontstaan bij het verwerken van o.a. optische fenomenen of auditieve bronmaterialen die hij zich toe-eigend.

De titel van deze installatie is ontleend aan het boek ‘We have never been modern’ van socioloog – filosoof Bruno Latour. In dit boek analyseert hij specifiek de dualistische stelling die in de moderniteit gemaakt wordt tussen natuur en samenleving.

Terwijl men geneigd is premoderne maatschappijen te beschrijven als culturen waarin het natuurlijke en het sociale nog gemixt worden, typeert men de moderne samenleving als één waar deze zogenaamde tegenpolen uit elkaar worden gehaald.

In dit werk wordt er specifiek naar de mix gezocht, meer concreet door op zoek te gaan naar akoestische eigenheden van de omgeving en specifiek de ruimte.
Voeg hier aan toe de notie dat binnen sommige premoderne culturen het maken van muziek onlosmakelijk verbonden was met de omgevingsgeluiden. Er was geen hiërarchie tussen cultureel aanvaarde geluiden en natuurgeluiden.

De opstelling bestaat onder andere uit een ensemble van houten statieven die opgebouwd zijn uit spiegels en doorkijkvensters.
Ze zijn deels beïnvloed door ‘Pepper’s ghost’, een pre-cinematische truc om de illusie van een geestverschijning te creëren in het theater.

Het zijn beeldzoekers, een apparaat, een camera(hoek), dispositif die ons dwingt een standpunt in te nemen, vanuit een welbepaalde hoek te kijken, of gewoon te negeren. Ze vormen een netwerk van actoren, een constellatie. Verschillende constellaties zijn mogelijk, verschillende standpunten, verschillende combinaties, die op hun beurt verschillende betekenissen kunnen genereren.

Ik verwijs hier tevens naar de actor-netwerktheorie (sociale wetenschappen; tevens terug te vinden in het werk van Bruno Latour) die sociale fenomenen analyseert als netwerken waarin de klassieke tegenstelling tussen actieve personen en passieve objecten in twijfel wordt getrokken. Ook niet-menselijke elementen hebben een vorm van handelingspotentieel en invloed binnen een netwerk. Hiervoor gebruikt men de term ‘actant’.

De installatie zal tevens dienst doen als platform voor een dj-performance. associatieve dislocaties met schizofonische geluidsobjecten. Een mix van muziek en/of geluiden uit verschillende tijdsvakken en etnische achtergronden 

Venue:

15 feb - 01 mar 2020